Postitused

01 Õpiobjektid ja repositooriumid

Alustan seekord uue õppeainega, mille nimeks on “Digiõppevara”. Esimeses loengus tutvustati antud õppeaine olemust ning peamiseks teemaks oli digiõppevara ja selle levitamise platvormid. Kursuse jooksul tuleb lahendada kuus individuaalset ülesannet. Lisaks individuaalsetele ülesannetele on plaanis teha ka projekt, mille käigus loome grupiga oma digitaalse õppevara kogumiku. Nüüd siis aga esimese individuaalse ülesande juurde. Esimeseks ülesandeks tuleb luua blogipostitus ühe valitud artikli kohta. Artikli teemaks on õpiobjektid ja repositooriumid. Kokku saab valida kuue artikli vahel. Uurisin mitmeid artikleid ning kõige enam jäi silma mulle Terje Väljataga, Sebastian H.D. Fiedler ja Mart Laanpere poolt välja antud artikkel, mis kannab nime “Re-thinking Digital Textbooks: Students as Co-authors”. Eesti keelde tõlgituna võiks seda mõista kui “Digitaalsete õpikute ümbermõtestamine: Õpilased kui kaasautorid”. Artikkel koosneb viiest peatükist: sissejuhatus, trialoogiline õppimine ja õpila